Algemene Ledenvergadering 25 februari 2021

25 januari 2021


Aan alle leden van Tennisvereniging Heksenwiel, 

Er is een datum vastgesteld om de al eerder aangekondigde Algemene Ledenvergadering te houden. Zet deze datum alvast in uw agenda. 25-2-2021 Aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt. Het wordt zoals eerder aangegeven een volledig digitale vergadering. Er is slechts 1 agendapunt: Gaat de ALV akkoord met het uitgewerkte investeringsplan voor het sportcomplex in het jaar 2021. Het plan is een vervolg op de plannen die in de vorige ledenvergadering zijn gepresenteerd en waarover u in het laatste clubblad hebt gelezen.

Er zijn voor de voorbereiding van de digitale vergadering een aantal data van belang. U ontvangt vooraf, op 5-2-2021,  informatie over het voorliggende plan. U kunt hierover per mail vooraf vragen stellen die ook schriftelijk zullen worden beantwoord. U ontvangt uiterlijk 8-2-2021 een beschrijving hoe de vergadering wordt georganiseerd en een link om u aan te melden voor de vergadering. De inschrijving voor deelname aan deze vergadering sluit op 18-2-2021 20.00 uur. De gelegenheid tot het per mail stellen van vragen sluit eveneens  op 18-2-2021 20.00 uur. Het bestuur hecht eraan zo veel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen aan de ledenvergadering deel te nemen.

Omdat waarschijnlijk niet iedereen bekend is met het digitaal vergaderen of onbekend is met MS teams en de daar bij horende spelregels is er een “proefvergadering”. Deze wordt 22-2-2021 gehouden. In deze 'proef' wordt geen inhoudelijke informatie m.b.t. het te bespreken plan gedeeld. Het gaat de 22e alleen om bekend te raken met de manier van vergaderen. Als het niet lukt om in te loggen zijn er enkele telefonische hulplijnen en eventueel komt men langs om te helpen inloggen.   

Met vriendelijke groet, Hans van RietTV-Heksenwiel

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 76 541 6344

T.V. Heksenwiel

Heksendans 2
4823 JX Breda