Teamtennis

Inschrijving is mogelijk t/m 28 oktober 2020. Voor vragen: [email protected].

Voor diegenen die deze activiteit nog niet kennen volgt hier de opzet: als team speelt u een aantal wedstrijden tegen andere teams uit uw poule. Per wedstrijd speelt elk team twee mixed dubbels en één dames- en één herendubbel. U speelt 2 partijen van 2 x 25 minuten, exclusief inspelen (10 minuten). Er wordt gespeeld in poules die ingedeeld worden a.d.h.v. de positie van het team van het jaar ervoor, de (gemiddelde) speelsterkte van het gehele team én het totale aantal teams. Er wordt gespeeld op de vrijdagavond en op de zondagmiddag, e.e.a. afhankelijk van het aantal teams en het weer.

Er wordt op vrijdag 6 november begonnen; Bovendien zullen een aantal wedstrijden op de zondagmiddag gespeeld gaan worden. Op vrijdagavond wordt gespeeld van 20.00 – 22.00 uur; op zondagmiddag van 14.00 - 16.00 uur.

De speeldata van 2020/2021 zijn te vinden op toernooi.nl (KLIK HIER). Hier kun je je (de captain dus) ook inschrijven.

De wedstrijden worden gespeeld in 2 competitiehelften, van 6 november tot en met eind maart. Ook dit jaar zal TEAMTENNIS worden afgesloten met het TEAMTENNISTOERNOOI.

Zodra alle inschrijvingen binnen zijn wordt de planning gemaakt en zo snel mogelijk naar de captains gemaild. Houdt in ieder geval rekening met de geplande speeldata.

En hoe zit het met ....

 • Samenstelling: Een team bestaat minimaal uit 2 dames en 2 heren (praktisch gezien is het beter om 3 dames en 3 heren in het team te hebben voor het geval iemand uitvalt om wat voor reden ook). Alle spelers (of invallers) moeten lid zijn van TV Heksenwiel.
 • Teamtennis én competitie: Voor degenen die zowel voor teamtennis als competitie inschrijven is het hun eigen verantwoordelijkheid om wedstrijden op de geplande datum te spelen en te zorgen voor voldoende deelnemers voor die avond.
 • Geplande speeldata: Deze staan vast, er worden geen data verzet.
 • Teamcaptain: Ieder team heeft een teamcaptain. Deze captain is het aanspreekpunt voor de recreatiecommissie en het aanspreekpunt voor de bezetting van het team op een speelavond. Correspondentie met de recreatiecommissie geschiedt middels e-mail. Let er op dat u altijd via mail een bevestiging ontvangt. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de recreatiecommissie ([email protected]).
 • Juniorleden: Elk team mag maximaal 1 juniorlid van 15 jaar of ouder opstellen (inclusief invallers)
 • Invallers: Indien een invaller opgesteld wordt, dient deze dezelfde of een mindere speelsterkte te hebben dan de speler die uitvalt. Per wedstrijd moeten in ieder geval 2 vaste spelers ingedeeld zijn en mogen er maximaal 2 invallers worden opgesteld waarvan de speelsterkte vergelijkbaar is met die van degenen die zij vervangen. Afgelopen seizoen is gebleken dat niet ieder team zich hieraan gehouden heeft, wij willen daarom alle captains hierop nog eens attenderen.
 • Individuele inschrijving: ook dit jaar is naast de inschrijving als team ook individuele inschrijving of inschrijving als koppel mogelijk. Plaatsing gebeurt dan bij een onvolledig team of door samenstelling van meerdere losse inschrijvingen (indien mogelijk) tot een nieuw team. Laat dit weten door een mail te sturen naar [email protected].
 • Indeling 2020/2021: er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met promotie en degradatie van de teams van 2019/2020 (mits in dezelfde samenstelling) en het aantal teams.
 • Speelsterkte:  Er wordt van u verwacht dat u de door u zelf ingeschatte speelsterkte invult . Dat kan dus afwijken van de "officiële" KNLTB speelsterkte zoals die op uw pasje staat. Probeer de speelsterkte zo reëel mogelijk in te schatten.
 • Inschrijfgeld: het inschrijfgeld voor 2020/2021 bedraagt € 64,= per team. Van dit bedrag worden o.a. de ballen, hapjes, prijzen en de afsluiting van het teamtennis betaald. Het inschrijfgeld dient de teamcaptain te hebben voldaan voor de eerste speelavond door overmaking van het bedrag op rekeningnummer NL23RABO0113023944 t.n.v. TV Heksenwiel Breda.
 • Communicatie: De teamcaptains worden op de hoogte gehouden van bardiensten, afgelastingen, etc. Dit vindt zoveel mogelijk per e-mail plaats. Het is de bedoeling dat de captain de leden van het team op de hoogte houdt.
 • Inschrijving: De captain schrijft zijn of haar teamtennisteam in via toernooi.nl. Bij de inschrijving wordt de naam van het team opgegeven en de spelergegevens. Indien nodig kunnen later gegevens gewijzigd en/of toegevoegd worden.
 • Bardienst: Elk team draait minimaal één bardienst op de vrijdagavond. De invulling van de bardiensten moet door gekwalificeerde barvrijwilligers gebeuren. Dat betekent dat de spelers van elk team de zogenaamde IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) test via internet moeten maken. Deze bestaat uit 20 vragen, waarvan je er maximaal vier fout mag hebben. Instructie:

Om je certificaat gekwalificeerd barvrijwilliger te halen surf je naar: http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751. Nadat je de tekst gelezen hebt vul je je naam en andere gegevens in de invulvakken in. Daarna klik je op 'begin de test'. Je kunt de test zo vaak maken als nodig is (dus totdat je voldoende vragen goed hebt). De certicaten gaan per e-mail naar Jurgen de Veth.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 76 541 6344

T.V. Heksenwiel

Heksendans 2
4823 JX Breda